Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:
a) niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem lub,
b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta.

Klient akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta. Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku bez uzgodnienia z Klientem.

Niezgodność kolorów wydruku z kolorami pliku na monitorze Klienta nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji. Kolory wyświetlane na monitorze Klienta mogą się delikatnie różnić od rzeczywistych barw na wydruku, jest to uzależnione od indywidualnych ustawień monitora.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres: ul. Obozowa 61/U4, 01-418 Warszawa
w formie elektronicznej na adres info@dpidruk.pl 
W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o procedurze rozpatrzenia reklamacji, która nie powinna trwać więcej niż 3 dni roboczych.

Prawo do odstapienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.